všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ako vykázať v daňovom priznaní zvýhodnený „Lex korona“ postup odpočítania daňových strát najviac v sume 1 mil. Eur ?


9.6.2020

Ide o špecifickú možnosť odpočítania daňových strát vykázaných v rokoch 2015-2018, ktorá je daná len pre zdaňovacie obdobie roku 2019 na základe § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. „Lex korona“ v znení zákona č. 96/2020 Z. z.,  t. j. ide o výhodu, ktorá sa uplatňuje u:

  1. fyzických osôb - v daňovom priznaní typ B za kalendárny rok 2019,
  2. právnických osôb - v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 alebo hospodársky rok, ktorý končí 31. októbra 2019 a neskôr.

Daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, môže podľa § 24b zákona „Lex korona“ na odpočítanie doteraz neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 (na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok postupne v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch - 2020 až 2022 podľa § 30 zákona o dani z príjmov), použiť zvýhodnený postup najviac však úhrnnej sume 1 mil. Eur.

Ako túto skutočnosť premietnuť do tlačiva daňového priznania? Za tým účelom vydalo Ministerstvo financií SR Oznámenie č. MF/011498/2020-721 - doplnok k poučeniu na vyplnenie týchto daňových priznaní takto:

Daňové priznanie FO – typ B - ak daňovník využije možnosť odpočítania daňových strát podľa § 24b zákona „Lex korona“ - vyplní len riadok 55 (riadky 49 až 54 ostávajú prázdne) a túto skutočnosť uvedie v oddiele XIII. - miesto pre osobitné záznamy v členení uvedenom v oznámení MF SR nasledovne:

Daňové priznanie PO - ak daňovník využije možnosť odpočítania daňových strát podľa § 24b zákona „Lex korona“ - nevyplní tabuľku D daňového priznania, ale úhrnnú sumu odpočítanej daňovej straty premietne len v riadku 500 a túto skutočnosť uvedie v časti VII. – miesto pre osobitné záznamy, kde uvedie rozpis odpočítaných daňových strát, v členení uvedenom v oznámení MF SR nasledovne:

Úplné znenie Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o  vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, je publikované vo Finančnom spravodajcovi MF SR ako príspevok č. 8 a nájdete ho TU:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/#collapse-335171591672674236

Súčasne Finančné riaditeľstvo SR vydalo Informáciu 20/DZPaU/2020/I s podrobným popisom a príkladmi na vyplnenie tlačív daňového priznania fyzickej osoby – typ B a právnickej osoby, ktorú najdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.05.20_20_DZPaU_2020_I.pdf

 

Článok pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a. s.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK