všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aké sú možnosti financovania firiem, projektov či startupov v roku 2019?


28.1.2019

Pôsobil v bankovom sektore ako senior risk manažér so špecializáciou na financovanie špecifických projektov, nehnuteľností a veľkých firemných klientov. Pracoval na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Získal tiež Risk Diploma Path na Bocconi School of Management, Miláno. Absolvoval mnoho odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha). Hovoríme o Mgr. Ing. Radoslavi Polačkovi. Spýtali sme sa ho na možnosti financovania, najčastejšie chyby a čo robiť v prípade zamietnutia bankového úveru.

  • Dlhodobo sa venujete problematike firemného a projektového financovania, risk manažmentu a investíciám do inovatívnych spoločností. Vedeli by ste zhrnúť najčastejšie chyby firiem začínajúcich projektov či startupov pri hľadaní zdrojov financovania?

“To, čo zvykne byť spoločným slabým miestom pre zrelé firmy, ale aj projekty a startupy, je nedostatočná príprava podkladov a finančného plánu. Stáva sa, že podnikatelia finančný plán vnímajú len ako nevyhnutné zlo pri žiadosti o úver alebo investíciu. Pritom to môže byť dobrý nástroj aj pre nich z pohľadu plánovania a identifikácie slabých miest, ak sa napríklad pripraví aj citlivostná analýza. Ďalšími podkladmi, ktoré vedia pomôcť pri získavaní kapitálu, sú aj spracovaná štúdia uskutočniteľnosti (tzv. Feasibilty study) alebo trhová štúdia.”

  • Financovanie bankovým úverom – sú podnikatelia a firmy na Slovensku naklonené k takejto možnosti alebo stále prevláda predstava, že „každý dlh je zlý”?

“V súčasnosti sa firmy už pomerne ochotne financujú formou úverov. V posledných rokoch k tomu prispelo aj razantné zníženie úrokových sadzieb z dôvodu “tlačenia nových peňazí“ centrálnymi bankami a teda možnosť financovať svoje potreby pomerne lacno. Prebytok peňazí na trhu zvýšil aj akvizičnú aktivitu bánk a v neposlednom rade, rast ekonomiky vytváral tlak na firmy, aby investovali do optimalizácie, resp. navýšenia svojich kapacít, čo nie je vždy možné financovať z vlastných zdrojov. Vo všeobecnosti, ak sú bankové úvery dobre naštrukturované a využívané rozumne, môžu podnikateľovi do značnej miery uľahčiť život.”

  • Ako je na tom Slovensko v porovnaní so zahraničím v možnostiach financovania firiem či projektov?

“V šírke ponuky produktov financovania je už Slovensko takmer porovnateľné s inými krajinami v rámci V4, prípadne aj EÚ. Máme tu už rôzne typy financovania od úverov, produktov obchodného a projektového financovania, cez rizikový kapitál, schémy EÚ a štátnej pomoci až po crowdfunding.
To, čo sa dá skôr vnímať ako problém, je do istej miery veľkosť trhu, teda obmedzený počet poskytovateľov kapitálu, investorov, ale najmä nízka znalosť o finančných produktoch medzi podnikateľmi, možnostiach financovania, a ich výhodách a nevýhodách.”

  • V prípade, ak firma neuspeje so žiadosťou o úver v banke, majú podnikatelia aj iné možnosti získať kapitál?

“Áno, samozrejme. V prípade, ak dôvodom zamietnutia úveru v banke nie je riziko uskutočniteľnosti projektu, ale napríklad nedostatok vlastných zdrojov (štandardne banka požaduje 30 %), majú firmy, ale aj start-upy možnosť osloviť investorov, či už to sú tzv. business angels, fondy rizikového kapitálu, mezzanine fondy a pod. Ďalšou z možností, ktorá je však vhodná pre väčšie firmy a zaujímavé projekty, je emitovanie dlhopisov.”

  • Ako sa Vám darí rozdeliť si svoj čas v rámci osobného a pracovného života?

“Dá sa povedať, že je to každodenná výzva zvoliť si tie správne priority.”

  • 13. februára 2019 budete viesť seminár na tému financovania firiem, projektov či start-upov. Aké poznatky si účastníci odnesú z tohto seminára?

“Seminár poskytne informácie o štandardných postupoch pri schvaľovaní úverov z pohľadu banky, prevedie účastníkov procesom posudzovania investície z pohľadu investora a iných poskytovateľov kapitálu. Na príkladoch z praxe si ukážeme ako pripraviť biznis plán, ako zhodnotiť riziká úverového financovania a ako ich ošetriť.”

O lektorovi

Mgr. Ing. Radoslav Polaček

Dlhodobo sa profesionálne venuje problematike firemného a projektového financovania, risk manažmentu a investíciám do inovatívnych spoločností. Pôsobil v bankovom sektore ako senior risk manažér so schvaľovacou kompetenciou a so špecializáciou na financovanie špecifických projektov, nehnuteľností a veľkých firemných klientov. Skúsenosti v oblasti firemného a projektového financovania získal tiež na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Vyštudoval Ekonomickú fakultu TU Košice so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie, a získal tiež Risk Diploma Path na Bocconi School of Management, Miláno. Absolvoval mnoho odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK