všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Články


Počet záznamov: 122

Úprava daňového bonusu platná od 1. 7. 2021

Dátum: 27.7.2021

Daňový bonus  upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Stručne ho možno charakterizovať ako formu  daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, …

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Dátum: 28.6.2021

Právna úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 222/2004 …

Súkromný automobil v podnikaní

Dátum: 25.6.2021

Používanie súkromného vozidla na podnikanie a uplatňovanie s tým súvisiacich daňových výdavkov sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej „ZDP“) a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej „zákon o cesto…

Cestovné náhrady v príkladoch

Dátum: 10.6.2021

Poskytovanie cestovných náhrad upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „ZCN“), pričom presne stanovuje kedy a za akých podmienok vzniká zamestnancom alebo iným osobám nárok na cestovné náhrady. Ako vypočítať výšku cestovných ná…

„Dohodári“ a ich nárok na cestovné náhrady z pohľadu zákona o cestovných náhradách

Dátum: 7.6.2021

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 písm. c)], …

Predchádzajúca    2  3  4  5  6     Nasledujúcasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK