všetky novinky Novinky

všetky články Články


Články


Počet záznamov: 33

Cestovné náhrady v súvislosti s vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb – účinnosť od 30. 7. 2020

Dátum: 27.1.2020

Zmeny vykonané v Zákonníku práce a v  zákone o cestovných náhradách vyplývajú z transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďal…

Niektoré z najdôležitejších zmien schválených NR SR v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (zamestnancov)

Dátum: 21.1.2020

Zákon  č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v priebehu roka 2019 priniesol viacero významných zmien v zdaňovaní príjmov zamestnancov.  Významne sa rozširuje okruh plnení, ktoré môže poskytnúť zamestnávateľ svojim zamestnancom bez dodatočného odvodového a daň…

Vrátenie DPH neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu

Dátum: 14.1.2020

V nadväznosti na pripravovaný seminár k spôsobu účtovania a účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky za rok 2019, dávame do pozornosti možnosť danú neziskovým organizáciám a Slovenskému Červenému krížu požiadať o vrátenie DPH z tovarov poskytnutých …

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnických osôb od 1.1.2020

Dátum: 8.1.2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2020 priniesli zásadné zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Dotýkajú sa minimálnej hranice na platenie preddavkov na daň a spôsobu výpočtu dane na účely určenia preddavkov na daň v nad…

Daň z motorových vozidiel v upravenom znení od 1.1.2020

Dátum: 17.12.2019

Národná rada SR schválila v roku 2019 v poradí druhú novelu zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení zákona č. 253/2015 Z. z. účinnú od 1.1.2020, ktorá prináša niekoľko zmien a spresnení týkajúcich sa najmä nasledovných otázok: 1/  K…

Predchádzajúca    1  2  3  4  5     Nasledujúcasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK