všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Články


Počet záznamov: 122

Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2021 u právnických osôb

Dátum: 27.9.2021

Zmena v použití sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2021 Sumu 100 000 €, ako hranicu zdaniteľných príjmov (výnosov) nahradila odvolávka na osobitný predpis, ktorým je § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodn…

Vyvolané investície a daň z pridanej hodnoty

Dátum: 21.9.2021

Dňa 16. septembra 2020 bol vydaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“) C‑528/19 Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG týkajúci sa tzv. vyvolaných investícií. Toto rozhodnutie má pomerne veľký význam, keďže ozrejmuje režim dane z prida…

Vybavenie kuchynky a kancelárií pre zamestnancov z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH

Dátum: 14.9.2021

K častým otázkam podnikateľskej verejnosti patrí problematika uznávania výdavkov/nákladov na vybavenie kuchyniek a kancelárií pre zamestnancov za daňový výdavok. Zvlášť na prelome zdaňovacích období táto problematika nadobúda na význame, keď sa začína pre…

Daň vyberaná zrážkou – osobitný spôsob zdaňovania príjmov

Dátum: 13.9.2021

Inštitút „dane vyberanej zrážkou“ sa dlhé roky využíva na celom svete; aj na Slovensku je považovaný za osvedčený a efektívny spôsob zdanenia, minimalizujúci daňové úniky. 1. Podstata a vývoj tohto spôsobu zdaňovania Zrážku dane je povinný vykonať …

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2021

Dátum: 8.9.2021

Sociálna poisťovňa zverejňuje prehľad všetkých zmien schválených pre rok 2021 na svojej internetovej stránke. Ide o zmeny schválené pre rok 2021 najmä v týchto oblastiach: 1. Zvýšenie dôchodkov v roku 2021 2. Vek odchodu do dôchodku v roku 2021 Sociá…

Predchádzajúca    1  2  3  4  5     Nasledujúcasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK