všetky novinky Novinky

všetky články Články
Odborné semináre

Aktuálne

Poobedňajší online webinár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: 1. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Manažérska ekonomika

Termín: 9. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová - je absolventkou Ekonomickej univerzity, fakulty podnikového manažmentu, má ukončené vzdelávanie ACCA (the Associ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Aktuálne témy DANE Z PRÍJMOV a DPH

Termín: 13. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Obchodné a zmluvné právo pre neprávnikov + novinky v roku 2020

Termín: 14. 10. 2020

Prednášajúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD. - advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie BAJO LEGAL, s. r. o., Bratislava, ktorá sa zameriava na p...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtová trieda 1

Termín: 15. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa – členka SKDP, audítorka – členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva, skúsená expertka v oblas...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Pracovné právo z pohľadu teórie a praxe

Termín: 20. 10. 2020

Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská a Mgr. Tomáš Grell LL.M., advokátska kancelária Taylor Wessing Advokátska kancelária Taylor WessingTaylor W...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Aktuálne o verejnom obstarávaní

Termín: 22. 10. 2020

Prednášajúci: Mgr. Katarína Duchoňová - advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, poskytujúcej právne služby najmä...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Cestovné náhrady v r. 2020 v príkladoch

Termín: 26. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková- špecialista a odborník v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti

Termín: 27. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých článkov a publikácií, lekto...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 3. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 3. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020

Termín: 4. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020

Termín: 4. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH

Termín: 5. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlho...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH

Termín: 5. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlho...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov

Termín: 9. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov

Termín: 9. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová  - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (postup a pravidlá vyplnenia)

Termín: 10. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký - špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty. Dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor o...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

Termín: 18. - 20. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová - od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnosti...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

Termín: 18. - 20. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová - od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnosti...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

VIDEOŠKOLENIE: Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu (vr. praktických príkladov)

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Vysielanie zamestnancov, daňoví nerezidenti a úprava platenia odvodov, zdaňovanie a vzťahujúce sa cestovné náhrady

Termín: celoročne

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na mzdovú problematiku. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a porad...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

Pripravujeme

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

Termín: október - november

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Termín: uverejníme čoskoro

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK