všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov
Odborné semináre

Aktuálne

Online webinár: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi

Termín: 30. 11. 2021

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Termín: 1. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová - je audítorkou - členkou SKAu, daňovou poradkyňou – členkou SKDP a odborníčkou v oblasti daní, účtovníctva a IFRS. P...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Online webinár: Novela zákona o verejnom obstarávaní

Termín: 3. 12. 2021

Prednášajúci: Mgr. Branislav Hudec  -  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania. Dl...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Termín: 8. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa pu...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022

Termín: 9. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb; dlhodobo sa venuje aj ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Online webinár: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve

Termín: 13. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Termín: 14. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu Online webinár orga...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Termín: 15. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová - pracovníčka Finančnej správy SR, od roku 2000 pôsobí ako metodik a špecialista v oblasti dane z príjmov fyzickýc...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daňová závierka za rok 2021

Termín: 16. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a d...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

Termín: 17. 12. 2021

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb. Online we...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Online webinár: Aktuality v mzdovej účtárni v r. 2022 a ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Termín: 20. 12. 2021

Prednášajúci: Júlia Pšenková – odborníčka a dlhoročná lektorka na mzdovú problematiku. Špecializuje sa na problematiku miezd, sociálneho a zdravotnéh...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Škola podvojného účtovníctva: Interné smernice účtovnej jednotky v roku 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo, lektorka ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov. Je členka Metodicko-legislatívnej komisie SKDP...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková - audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenn...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: JUDr. Toško Beran - riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní Mgr. Mojmír Beňo  - vedúci oddelenia dane z pridanej ho...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Zamestnanecké benefity

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného riadit...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

Pripravujeme

Online webinár: Spotrebná daň z minerálneho oleja, z elektriny, uhlia a zemného plynu; vyplnenie tlačív daňových priznaní

Termín: upresníme čoskoro

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová - Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebnýc...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK