všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020
Termín: 28. 5. 2020
Prednášajúci:

Ing. Hedviga Vadinová


- audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej audítorskej činnosti a daňovom poradenstve sa špecializuje na subjekty, fyzické aj právnické osoby, obchodného a výrobného charakteru, neziskové organizácie, obce a mestá. V oblastí daní a účtovníctva pôsobí ako lektorka seminárov pre odbornú verejnosť a je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií.

Program:

1. Charakteristika a typológia neziskových organizácií
2. Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

 • povinnosti pre všetky subjekty, ktoré sú neziskovými organizáciami

3. Postupy účtovania, účtovné triedy, vybrané účtovné prípady

 • účtovania neziskových organizácií v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • účtovania v neziskovej organizácií v priebehu účtovného obdobia
 • špecifické, prípady z praxe

4. Neziskové organizácie a ich povinnosti pri

 • zostavení a zverejnení účtovnej závierky - právna úprava a jej aplikácia
 • podaní/nepodaní daňového priznania – kedy a za akých podmienok v súlade so zákonom o dani z príjmov
 • vykonávaní ekonomickej činnosti v nadväznosti na zákon o dani z pridanej hodnoty (zdaniteľná osoba, osoba registrovaná pre daň)

5. Osobitosti pri vyčíslení výsledku hospodárenia a základu dane z príjmov
6. Nezisková organizácia a „reklama určená na charitatívne účely“

 • nezisková organizácia ako prijímateľ charitatívnej reklamy
 • vymedzenie okruhu subjektov oprávnených na charitatívnu reklamu
 • limity, podmienka zaplatenia, preukazovanie, zvýhodnenia

7. Neziskové organizácie ako prijímatelia 2 % resp. 3 % zaplatenej dane

 • spôsob a lehoty poukazovania
 • splnenie podmienok a kontrola použitia podielu zaplatenej dane

8. Vypracovanie výročných správ a zverejňovanie účtovných dokumentov neziskovej účtovnej jednotky

 • povinnosť štatutárneho auditu

7. Zákon o registri partnerov verejného sektora a Vyhláška MSSR č. 328/2016 Z. z.
8. Diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK