všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A
Termín: 27.1.2020
Prednášajúci:

Ing. Viera Mezeiová, 

- odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR.  Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií a skúsenou lektorkou vo svojom odbore.

Program:

1. Charakteristika príjmov, rozdelenie, predmet dane, základ dane

 • príjmy žiakov a študentov
 • pracovný pomer, dohody
 • športovci

2. Príjmy od dane oslobodené 

 • naturálne plnenie od zamestnávateľa - do 200 € - podmienky, ročné zúčtovanie
 • sociálna výpomoc zo sociálneho fondu - do 2 000 €, podmienky
 • 13. a 14. plat; podmienky nároku, oslobodenia od dane
 • príspevky na dopravu, ubytovanie a rekreácie zamestnancov
 • cestovné náhrady, strava na pracovisku, strava na vzdelávacích podujatiach lekárov

3. Daňový bonus na vyživované dieťa, nezaopatrenosť dieťaťa 

 • vznik nároku, uplatnenie, zvýšenie daňového bonusu
 • študenti (po skončení SŠ, po skončení VŠ)
 • striedavá starostlivosť
 • spôsob valorizácie daňového bonusu
 • náhradní rodičia (nové v 2018)

4. Daňový bonus na zaplatené úroky

 • podmienky nároku
 • výška bonusu 
 • preukazovanie nároku

5. Povinnosti zamestnávateľa - vedenie mzdových listov, vydávanie potvrdení

 • údaje na mzdovom liste
 • predkladanie prehľadov a hlásení (štruktúra a lehoty), zodpovednosť zamestnávateľa, sankcie

6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

 • podmienky vykonania RZ, kombinácia príjmov, príjmy zo zahraničia
 • lehoty - nemožnosť predĺženia lehoty
 • doručenia dokladu o vykonanom RZ, podklady k dodatočnému daňovému priznaniu
 • žiadosť o vykonanie RZ
 • RZ študentov, poberateľov dôchodkov

7. Daňové priznanie typ A

 • lehoty, predlženie lehoty (3-6 mesiacov)
 • dodatočné daňové priznanie bez vyrubenia sankcií
 • dodatočné daňové priznanie pri spätnom priznaní dôchodku
 • daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie pri úmrtí zamestnanca

8. Nezdaniteľné časti základu dane na

 • daňovníka - poberatelia dôchodkov, dôchodky zo zahraničia
 • manželku/manžela – podmienky, spôsob jej uplatnenia, vlastné príjmy
 • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), kúpeľnú starostlivosť

9. Rozne

 • periodicita zdanenia, oznámení v oblasti zdravotníctva (nepeňažné plnenia)
 • spresnenie príležitostnej činnosti na účely oslobodenia do 500 €

10. Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2020

 • náklady na doškoľovanie
 • preventívne lekárske prehliadky - nové
 • ďalšie zjednodušenia, úpravy, oslobodenia (parkovné, teambuilding...)

11. Vybrané pokyny a informácie FS SR a diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK