všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zdaňovanie dividend, príspevky do kapitálových fondov, vyplnenie tlačív DP

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zdaňovanie dividend, príspevky do kapitálových fondov, vyplnenie tlačív DP
Termín: 4.10.2019
Prednášajúci:

Ing. Valéria Jarinkovičová

– Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Alena Zábojová

– daňový poradca

Program:

1. Podiely na zisku/dividendy FO a PO vyrovnacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku

 • podiely na výsledku podnikania vyplácané tichým spoločníkom
 • podiely na zisku a majetku členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
 • podiely na zisku/dividendy vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancom bez účasti na základnom imaní; ich zdanenie
 • podiely na zisku/dividendy vyplácané zo ziskov vytvorených v rokoch 1993-2019; prehľad ich zdaňovania, retrospektíva a súčasná právna úprava zdaňovania
 • platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend – vývoj; chronológia povinností platiteľa dividend, resp. poistenca

2. Príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva

 • z pohľadu zákona o dani z príjmov a vo väzbe na Obchodný zákonník

3. Kapitálové fondy právnickej osoby

 • z aspektu Obchodného zákonníka, účtovníctva a dane z príjmov – vývoj
 • daň z príjmov, problémy v praxi

4. Kapitálový fond z príspevkov podľa § 217a Obchodného zákonníka

 • právna úprava, tvorba, vyplatenie prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov - daňový aspekt (PO, FO)

5. Daň vyberaná zrážkou, povinnosti právnickej osoby/platiteľa pri  výplate dividend z pohľadu ZDP 

 • špecifické zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou sadzbou 35 %
 • postup pri vyplnení a podaní tlačiva oznámenia podľa § 43 ods. 11 ZDP

6. Osobitný základ dane podľa § 51e ZDP

 • postup prijímateľa dividendy – fyzickej osoby pri vyplnení  daňového priznania DPFO 
 • postup prijímateľa dividendy – právnickej osoby pri vyplnení  daňového priznania DPPO

7. Diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 144,00 €
Poplatok bez DPH: 120,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK