všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zákon o dani z príjmov – časť právnické osoby plus pripravované legislatívne zmeny zákona

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon o dani z príjmov – časť právnické osoby plus pripravované legislatívne zmeny zákona
Termín: 30.11.2017
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová

- Ministerstvo financií SR

Program:
 • Predmet dane z príjmov PO, príjmy zdaniteľné o oslobodené od dane
 • Dividendy – zmeny od 1.1.2017
 • Základ dane z príjmov PO, vyčíslenie a jeho špecifiká:
  • zásady transferového oceňovania, kontrolovaná transakcie, závislá osoba vrátane SP,
  • uplatňovanie dane vyberanej zrážkou
  • sponzorské príspevky (u sponzora a príjemcu)
  • zmarené investície
  • daňové výdavky po zaplatení (nájomné, provízie, marketing a prieskum trhu...)
  • záväzky po lehote splatnosti
  • opravy chýb minulých účtovných období
  • daňové výdavky limitované výškou základu dane (nájomné o odpisy osobných automobilov, členské príspevky,  výdavky na reklamu)
 • Daňové a nedaňové výdavky
  • odpisy hmotného majetku
  • daňová zostatková cena hmotného majetku pri predaji, likvidácii, darovaní, škode
  • opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti
  • cestovné náhrady
  • spotreba PHL
 • Umorovanie daňovej straty
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Daňové priznanie, spôsob podania, zdaňovacie obdobie
 • Preddavky na daň, daňová licencia
 • Zmeny v tlačive daňového priznania
 • Pripravované legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

 

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK