všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v kontexte cezhraničných vzťahov

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 21.9.2023
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD.

Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania

Program:
 1. Posudzovanie rezidencie FO na daňové účely
 2. Vydávanie potvrdení o daňovej rezidencii
 3. Spôsob zdaňovania príjmov zo ZČ
 4. Povinnosti zamestnávateľa
 5. Vydávanie potvrdení o zaplatení dane
 6. Zdaňovanie príjmov zo ZČ plynúcich rezidentom a nerezidentom zo zdrojov na území SR a zo zahraničia
 7. Vymedzenie predmetu dane v zákone o dani z príjmov
 8. Vymedzenie práva na zdanenie podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 9. Medzinárodný prenájom pracovnej sily
 10. Spôsob alokácie príjmov zo ZČ medzi dva a viac štátov
 11. Zdaňovanie príjmov plynúcich zamestnancom po skončení pracovného pomeru
 12. Zamedzenie dvojitému zdaneniu
 13. Zdaňovanie príjmov za prácu vykonávanú v mieste bydliska
 14. Zdaňovanie manažérov pre viac podnikov vo viacerých štátoch
 15. Pravidlá pre zdaňovanie „odídencov“
 16. Príklady
Harmonogram:

09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 obed
12:30 - 14:00 prednáška
14:00 - 14:15 prestávka
14:15 - 15:00 prednáška

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Prednáška bude dostupná iba v ONLINE forme.

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies