všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Závierkové účtovné prípady u podnikateľa

Prihlásiť sa
Termín: 27.2.2023
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
 • Závierkové práce komplexne
 • Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami

Závierkové účtovné prípady

 • Inventarizačné rozdiely
 • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
 • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
 • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv
 • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
  • Opravné položky k dlhodobému majetku
  • Opravné položky k zásobám
  • Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM)
  • Opravné položky k pohľadávkam
 • Rezervy ako budúce záväzky

 • Úprava hodnoty záväzkov
 • Kurzové rozdiely
 • Časové rozlíšenie
 • Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d)
 • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
 • Odložená daň
 • Podsúvahové účty
 • Splatná daň z príjmov PO
 • Upravujúce účtovné prípady

 

 • Praktické príklady a odporúčania

 

Harmonogram:

Webinár je súčasťou cyklu prednášok "Účtovný kompas"

14:30 - 16:30 Prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies