všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Zákon o účtovníctve

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 26.9.2022
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
  1. Právna úprava účtovníctva v SR komplexne – aktuálny stav, význam a štruktúra zákona o účtovníctve.
  2. Aké časti ZoÚ obsahuje a prečo sú dôležité pre účtovnú jednotku? Praktický pohľad na jednotlivé časti zákona.
  3. Účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy prakticky.
  4. Účtovná závierka podnikateľa z pohľadu ZoÚ, typy účtovných závierok, dôvody na zostavenie, súvisiace povinnosti – audit a výročná správa.
  5. Oceňovanie majetku a záväzkov ako pilier účtovníctva – praktický pohľad na oceňovacie základne, komentované vybrané oblasti oceňovania.
  6. Inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu prakticky – spôsoby, frekvencia, význam, výstupy.
  7. Zverejňovacie povinnosti účtovnej jednotky (register, termíny, spôsoby uloženia a ďalšie súvislosti), úplnosť účtovníctva vo vzťahu k požiadavkám ZoÚ.
  8. Elektronizácia (digitalizácia) účtovníctva, aktuálny stav a prax.
  9. Novela zákona o účtovníctve platná od 1. 1. 2023 (zmeny s komentárom).
Harmonogram:

14:30 - 15:30 prednáška
15:30 – 15:40 prestávka
15:40 – 16:45 prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Pri zakúpení celého balíka Účtovný kompas ušetríte až 30 €.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies