všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Prihlásiť sa
Termín: 10.1.2023
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Program:

 

  1. Aktuálne zmeny  zákonov a ich  vplyv na účtovníctvo v roku 2022.
  2. Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov  a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov,  normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob.
  4. Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania.  Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dani z príjmov.
  5. Veľkostné skupiny účtovných jednotiek  a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky.
  6. Poznámky k účtovnej závierke.
  7. Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky.
  8. Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva.
Harmonogram:

09:00 – 10:20 prednáška
10:20 – 10:30 prestávka
10:30 – 11:45 prednáška
11:45 – 12:30 prestávka
12:30 – 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830. Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, avšak najneskôr 5 dní pred konaním webináru.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies