všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 23.11.2022
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová

špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť správy daní. 

Program:
 • Čo priniesla ostatná novela Daňového poriadku
  • Index daňovej spoľahlivosti
  • Vylúčenie (fyzických osôb)
 • Daňová kontrola
  • Spôsoby začatia daňovej kontroly
  • Dôvody prerušenia výkonu daňovej kontroly
  • Práva a povinnosti v daňovej kontrole
  • Procesné nástroje a prostriedky v daňovej kontrole
  • Lehota na ukončenie kontroly a spôsoby jej ukončenia
 • Určenie dane podľa pomôcok
  • Zákonné dôvody
 • Vyrubovacie konanie a vyrubenie dane
  • Rozhodnutie správcu dane
  • Vyrubovací rozkaz
  • Zánik práva vyrubiť daň
 • Plánované zmeny účinné od 1.1.2023
Harmonogram:

9:00-10:45 prednáška

10:45-11:00 prestávka

11:00-13:00 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies