všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Prihlásiť sa
Termín: 8.11.2023
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Ing. Martin Gondár

Managing partner poradenskej spoločnosti. Martin má viac ako 10 ročné skúsenosti s poradenstvom pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj na Slovensku i v Česku.

Program:

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme
- definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
- výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
- ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové
2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj
- základné parametre odpočtu za rok 2023, legislatívny stav pre rok 2024,
- prínos odpočtu pre podnikové financie
- kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
- uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
- evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
- projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
- uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2023, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj
3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj
- účtovanie nákladov na výskum a vývoj
- podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
- odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet
4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj
5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme
- vlastná činnosť pre potreby firmy
- nákup od riešiteľa
- kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
- vnútro skupinový predaj služby výskumu a vývoja
- predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
- spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
- predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
- odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
- nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja
- výhradná licencia
6. Skúsenosti z daňových kontrol
- najčastejšie chyby pri obhajobe
7. Daňová podpora kapitálu pre start-upy (ESOP zamestnanecké akcie, obchodné podiely nadobúdané zamestnancami a kontraktormi) po novele ZDP
8. Osobitná daňová podpora produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia
9. Riešená metodika finančnej správy a MF SR
10. Záver – štatistika uplatňovania superodpočtu na výskum a vývoj 2015-2022

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznam zo semináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies