všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Prihlásiť sa
Termín: 24.11.2022
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

Program:
 • Vymedzenie základných pojmov
  • Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb
  • Predmet dane z príjmov, základné kategórie príjmov: aktívne príjmy, pasívne príjmy
  • Zdaniteľné príjmy, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov
  • Povinnosti fyzických osôb pri podávaní daňových priznaní, lehoty na podanie daňového priznania, predĺženie štandardnej lehoty
  • Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou
  • Špecifické kategórie príjmov oslobodených od dane – príjmy z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
  • Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane; daňový bonus na dieťa; daňový bonus na zaplatené úroky
 • Výpočet základu dane
  • Čiastkový základ dane podľa jednotlivých druhov príjmov; pripočítateľné a odpočítateľné položky
  • Spôsoby zisťovania základu dane: jednoduché účtovníctvo; daňová evidencia; percentuálne výdavky; podvojné účtovníctvo
  • Odpočet daňovej straty
  • Zvýhodnená sadzba dane 15%
  • Preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň
  • Mikrodaňovník - podmienky statusu mikrodaňovníka, benefity vyplývajúce z postavenia mikrodaňovníka
 • Kategorizácia a uplatniteľnosť daňových výdavkov
  • Definícia daňových a nedaňových výdavkov
  • Výdavky vynaložené v súvislosti s obchodným majetkom
  • Limitovanie odpisov prenajatého majetku
  • Daňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti v nadväznosti na spôsob ich obstarania
  • Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
  • Predaj nehnuteľnosti v rámci BSM
  • Transferové oceňovanie
  • Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
  • Výdavky spojené s majetkom používaným aj na súkromné účely
  • Limitovanie zostatkovej ceny vybraných druhov majetku
Harmonogram:

09:00 – 10:20 prednáška
10:20 – 10:30 prestávka
10:30 – 11:45 prednáška
11:45 – 12:30 prestávka
12:30 – 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Prihláste sa na Kompletný výklad zákona o dani s príjmov a ušetrite!

 

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, avšak najneskôr 5 dní pred konaním webináru. 
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies