všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Finančný prenájom

Prihlásiť sa
Termín: 21.11.2022
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
 1. Finančný prenájom ako spôsob obstarania dlhodobého hmotného majetku.
 2. Základné pojmy: prenajímateľ, nájomca, doba nájmu, istina, dohodnuté platby, právo kúpy, kúpna cena, nájomné.
 3. Účtovanie u prenajímateľa (pohľadávka, finančné výnosy).
 4. Účtovanie u nájomcu (majetok, záväzok, odpisovanie, finančné náklady).
 5. Špecifické situácie súvisiace s finančným prenájmom:
    • predčasné odkúpenie
    • postúpenie prenájmu
    • zavinená škoda u nájomcu
    • nezavinená škoda u nájomcu
    • odobratie predmetu finančného prenájmu (platobná neschopnosť nájomcu)
 6. Najčastejšie chyby v praxi .
 7. Správny spôsob dokladovej inventúry zmluvy o finančnom prenájme.
Harmonogram:

14:30 - 15:30 prednáška
15:30 – 15:40 prestávka
15:40 – 16:45 prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Pri zakúpení celého balíka Účtovný kompas ušetríte až 30 €.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies