všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2022

Prihlásiť sa
Termín: 1.3.2023
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

 • daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií
Program:

1. Vymedzenie daňovej povinnosti fyzických osôb

   • vznik povinnosti podať daňové priznanie
   • lehoty na podanie daňového priznania
   • prehľad úprav v tlačivách typu B

2. Postup pri vypĺňaní daňového priznania typu B

   • príjmy, ktoré sú súčasťou základu dane
   • kategórie príjmov, ktoré nie sú súčasťou základu dane:
   • oslobodené príjmy
   • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
   • nezdaniteľné časti základu dane
   • daňový bonus na dieťa – zmena výšky daňového bonusu v roku 2022; kritériá rozhodujúce pre výpočet nároku na daňový bonus v I. a II. polroku
   • daňový bonus na zaplatené úroky - podmienky uplatnenia nároku na DB
   • odpočet daňovej straty
   • vyčíslenie príslušných základov dane podľa druhov príjmov:
   • § 5 - príjmy zo závislej činnosti; povinné prílohy
   • § 6 - príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - paušálne výdavky, vybrané druhy výdavkov
   • § 7 – kapitálové príjmy
   • § 8 – ostattné príjmy
   • osobitné záznamy daňovníka
   • pripočítateľné a odpočítateľné položky
   • vybrané kategórie daňových výdavkov vo väzbe na základ dane
   • výdavky pri prenájme nehnuteľností - v rámci obchodného resp. neobchodného majetku
   • daňové výdavky versus nedaňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti, odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
   • zdanenie príjmov z predaja rozostavanej stavby
   • rozsah výdavkov pri zdaňovaní príjmov z predaja nehnuteľností v nadväznosti na spôsob ich obstarania
   • zdanenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v BSM

3. Zmeny v zákone o dani z príjmov od r. 2023

   • prierez zmenami platnými od 1.januára 2023 - úpravy daňového bonusu v roku 2023; automatická registrácia daňových subjektov správcom dane z úradnej moci; oslobodenie nepeňažných príjmov do výšky 500 eur
Harmonogram:

09:00 – 10:20 prednáška
10:20 – 10:30 prestávka
10:30 – 11:45 prednáška
11:45 – 12:30 prestávka
12:30 – 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies