všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 5.6.2023
Prednášajúci:

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

doc. JUDr. Boris Balog, PhD

Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

Program:
 1. Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR:
   • zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET,
   • zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
 2. Súvisiaca sekundárna legislatíva
 3. Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
 4. Stav revízie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED III).
 5. Aktuálne návrhy legislatívnych úprav v NR SR.
 6. Diskusia.
Harmonogram:

13:00 - 14:30 Prednáška
14:30 - 14:45 Prestávka
14:45 - 16:00 Prednáška
16:00 - 16:30 Diskusia

Poplatok s DPH: 108,00 €
Poplatok bez DPH: 90,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru 

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies