všetky novinkyNovinky


Výklad zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Výklad zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty so zameraním sa na podstatné zmeny, ktoré priniesli predovšetkým zákony č. 471/2009 Z.z. a 490/2010 Z.z., ako aj vybrané zaujímavé oblasti zákona, z pohľadu Daňového riaditeľstva SR, ktorých nesprávny výklad spôsobuje aplikačné problémy v praxi
Termín: 17.5.2011
Prednášajúci:

Ing. Katarína Sližiková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:
 • Správne zadefinovanie zdaniteľného plnenia (tovar, služba), ktoré je predmetom DPH, princípy posudzovania zdaniteľnosti obchodu.
 • Pravidlá určovania miesta dodania služieb v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti, vymedzenie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, zmeny v pravidlách od 1.1.2011, náležitosti faktúr pri dodaní služieb do iného členského alebo tretieho štátu.
 • Registrácia pre DPH podľa § 7 a § 7a a súvisiace povinnosti.
 • Autorizované elektronické služby Daňovej správy SR: získanie prístupu, spôsoby elektronického doručovania, zastupovanie pri doručovaní písomností alektronickými prostriedkami.
 • Podávanie súhrnných výkazov: spôsob, obdobia, oprava nesprávne uvedených údajov v praktických príkladoch, väzba na daňové priznanie k DPH.
 • Podávanie žiadostí o vrátenie DPH v iných členských štátoch: prístup k aplikácii, zadávanie údajov do žiadosti, NACE kódy, kódy druhu tovarov a služieb, subkódy, preferencie členských štátov, lehoty na vrátenie DPH, možnosti zastupovania slovenských žiadateľov vo veci vrátenia DPH tuzemskou alebo zahraničnou osobou.
 • Výber zmien zákona od 1.1.2011: zmeny v sadzbách DPH, vznik daňovej povinnosti pri čiastkových a opakovaných dodaniach, zmeny týkajúce sa vrátenia nadmerného odpočtu, vnútroštátne sektorové samozdanenie, spresnenie podmienok oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru, odpočítanie DPH pri nehnuteľnom majetku.
 • Nákup a predaj motorových vozidiel: kúpa v inom členskom štáte a daňové povinnosti v tuzemsku, predaj motorových vozidiel v tuzemsku s oslobodením od DPH, v režime osobitnej úpravy, t.j. zdaňovanie marže a s uplatnením DPH.

 

Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

 

Poplatok s DPH: 44,99 €
Poplatok bez DPH: 37,49 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK