všetky novinkyNovinky


Vybrané problémy zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov
Termín: 30.5.2014
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:
 • daňové licencie právnických osôb - definovanie okruhu právnických osôb povinných platiť licencie, obdobie, výnimky, sadzby;
 • používanie automobilu na služobné a súkromné účely - výpočet  nepeňažného príjmu vo výške 1%, uplatňovanie daňových odpisov z automobilov a ostatných výdavkov,  uplatňovanie nákladov na pohonné látky do daňových výdavkov;
 • rezervy - daňovo uznaná tvorba rezerv, rezerva na konto pracovného času;
 • pohľadávky - opravné položky a odpis pohľadávky uznaný za daňový výdavok, pohľadávky v konkurze a vyrovnaní;
 • záväzky - postupná úprava základu dane o nezaplatené záväzky po lehote splatnosti;
 • reklama - formy a spôsoby reklamy, reklamné predmety, webové stránky, zľavové poukážky, sponzoring, daňovo uznané výdavky, výherné súťaže,
 • zahraničné závislé osoby a povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní - úprava základu dane z príjmov zahraničných závislých osôb,
 • 35% daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane - zdaňovanie príjmov plynúcich daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, oznamovacia povinnosť, zmeny v uplatňovaní zrážkovej dane
 • kurzové rozdiely - ich vykazovanie v daňovom priznaní;
 • odpisy majetku (účtovné a daňové odpisy DHM, DNM a majetku obstaraného finančným prenájmom; rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku;
 • DPH z IČŠ - premietnutie v daňovom priznaní, nárok na odpočet koeficientom ako daňový výdavok;
 • daňová strata - zmeny v odpočítavaní daňovej straty;
 • zmeny zdaňovacieho obdobia - z kalendárneho roka na hospodársky a naopak, uplatňovanie daňových odpisov;
 • povinnosti pri platení preddavkov na daň;
 • tlačivo daňového priznania na rok 2014 a 2015.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK