všetky novinky Novinky

všetky články Články


Vybrané oblasti zákona o DPH účinné od 1. októbra 2019 a 1. januára 2020

Prihlásiť sa
Názov: Vybrané oblasti zákona o DPH účinné od 1. októbra 2019 a 1. januára 2020
Termín: 11. 2. 2020
Prednášajúci:

Mgr. Mojmír Beňo


- pracovník Finančného riaditeľstva SR, od roku 2014 pracovník Ministerstva financií SR, odboru nepriamych daní, spoluautor legislatívnych úprav zákona o daň z pridanej hodnoty

Program:

1. Pravidlá zdanenia dodania tovarov a služieb pri použití poukazu
Definícia poukazu

 • Analýza podmienok
 • Rozlíšenie poukazu a platobného prostriedku
 • Rozlíšenie poukazu a platby preddavku
 • Rozlíšenie poukazu a nástoja oprávňujúceho držiteľa na získanie zľavy

Definícia jednoúčelového poukazu
Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení jednoúčelového poukazu
Definícia viacúčelového poukazu
Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení viacúčelového poukazu
Základ dane pri uplatnení viacúčelového poukazu
Poukaz a podkladové plnenia oslobodené od DPH

2. Nové pravidlá zdanenia dodania tovaru do iného členského štátu (tzv. quick fixes)
Povinná a harmonizovaná úprava pravidiel režimu call- off stock

 • Podmienky režimu call-off stock
 • Možné scenáre pri uplatňovaní režimu call-off stock
 • Otázky súvisiace s uplatňovaním režimu call-off stock
 • Príklady
 • Súvisiaca zmena tlačiva súhrnného výkazu

Jednotné pravidlá priradenia prepravy pri určitých reťazových obchodoch v rámci EÚ

 • Rozsah a podmienky uplatnenia nových pravidiel
 • Otázky súvisiace s uplatnením nových pravidiel
 • Príklady
 • Aplikácia nových pravidiel priradenia prepravy pri trojstrannom obchode

IČ DPH nadobúdateľa ako hmotnoprávna podmienka pre uplatnenie oslobodenia od dane a súvisiace zmeny
Vzťah § 43 ods. 5 a čl. 45a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912?

 • Je možné uplatniť § 43 ods. 5 zákona o DPH aj napriek existencii čl. 45a vykonávacieho nariadenia?

3. Diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK