všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 30.11.2022)
Prednášajúci:

Ing. Zuzana Füleová

Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných daní

Program:
 1. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov s následnými úpravami
   • jedna sadzba spotrebnej dane na benzín a naftu
   • zadefinovanie nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme  elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ
   • užívateľský podnik – legislatívne úpravy súvisiace s rozšírením už zavedených osobitných užívateľských podnikov o osobu, ktorá distribuuje iným podnikateľským subjektom na konečnú spotrebu LPG s 0 sadzbou dane, čím sa zníži počet osôb s registračnou povinnosťou
 2. Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
   • oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, zemného plynu
   • osoba povinná platiť daň z elektriny, uhlia, zemného plynu
   • oslobodenie od dane
 3. Informácie Finančného riaditeľstva SR k spotrebnej dani z minerálnych olejov a spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
   • daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, postup pri vyplnení tlačiva
   • daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, postup pri vyplnení tlačiva
   • daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia, postup pri vyplnení tlačiva
   • daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu, postup pri vyplnení tlačiva
 4. Diskusia, otázky
Harmonogram:

Záznam má dĺžku 3:15:00

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF a záznam z webinára

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies