všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Zamestnanecké benefity

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Valéria Jarinkovičová

– lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR dane z príjmov fyzických osôb

Program:

1. Cieľ a význam zamestnaneckých benefitov, prehľad najčastejšie poskytovaných benefitov,  systém "Benefity cafeteria", resp. „Work-life balans systém“ a pod.

2. Stručne k peňažným a nepeňažným plneniam, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem

 • ich  posudzovanie na strane zamestnanca – zdaňovanie/nezdaňovanie podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ako aj na strane zamestnávateľa podľa jednotlivých ustanovení zákona o dani z príjmov: § 19 (daňovo uznané) a 21 (daňovo neuznané)
 • platenie/neplatenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

3. Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych noriem – s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa

 • fakultatívne vyplatenie odmien a darov pri príležitosti rôznych výročí a jubileí, či udalostí v rodine zamestnanca
 • poskytnutie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa osobitných predpisov
 • poskytnutie majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca, napr. auta, mobilného telefónu, notebooku a pod.
 • poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa, pričom  podľa § 152b Zákonníka práce zamestnávateľovi táto povinnosť nikdy nevzniká (poskytnutie len na báze dobrovoľnosti)
 • výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok
 • zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov
 • plnenia zo sociálneho fondu, sociálne výpomoci, príspevky zo sociálneho fondu na lekárske preventívne prehliadky nad rámec povinných  (a porovnanie s prehliadkami povinnými, a to aj z daňového aspektu)
 • príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a/alebo životné poistenie zamestnanca
 • zabezpečenie rôznych služieb
 • usporiadania teambuildingových podujatí, súťaží, podpora športovania zamestnancov     

  4. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK