všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Zamestnanecké benefity 2022

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka v oblasti dane z príjmov, dlhoročne pôsobila ako metodička a lektorka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov s osobitným zameraním hlavne na fyzické osoby. Naďalej sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti dane z príjmov

 

 

Program:
 1. Ekonomická funkcia zamestnaneckých benefitov, prehľad najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých benefitov v praxi
 2. Peňažné a nepeňažné plnenia – poskytované zamestnávateľom povinne - podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem nad rámec mzdy (ktoré sa pri užšom výklade pojmu považujú za zákonnú povinnosť, nie za zamestnanecký benefit):
   • posudzovanie na strane zamestnanca; príjem od dane oslobodený/zdaniteľný podľa § 5 zákona o dani z príjmov)
   • posudzovanie na strane zamestnávateľa; podľa zákona o dani z príjmov: - § 19 ZDP - výdavok daňovo uznaný alebo § 21 ZDP - výdavok daňovo neuznaný
   • platenie/neplatenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie 
 1. Peňažné a nepeňažné plnenia - poskytované zamestnávateľom dobrovoľne - nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych predpisov s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa (odôvodnenie správnosti postupu na základe platných ustanovení zákona o dani z príjmov, resp. ďalších právnych predpisov):
   • prispievanie na stravovanie zamestnanca nad rámec povinností stanovených Zákonníkom práce, resp. inými právnymi normami
   • výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok
   • zamestnanecké benefity v kontexte s domáckou prácou, teleprácou, prácou v rámci home office
   • poskytovanie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa zákona o cestovných náhradách
   • fakultatívne vyplatenie odmien a darov pri príležitosti rôznych výročí a jubileí, či udalostí v rodine zamestnanca,
   • plnenia zo sociálneho fondu, sociálne výpomoci, príspevky zo sociálneho fondu na lekárske preventívne prehliadky nad rámec povinných (porovnanie s prehliadkami povinnými, a to aj z daňového aspektu),
   • poskytovanie obchodného majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca, napr. automobilu, mobilného telefónu, notebooku a pod.
   • rozbor možností/povinnosti uplatnenia v daňových/nedaňových výdavkoch obstarávacej ceny majetku, služieb alebo iných nákladov podnikateľa (zamestnávateľa, ktorým môže byť obchodná spoločnosť aj FO – podnikateľ) v pomere 80 % / 20 %
   • zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov
   • príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a/alebo životné poistenie zamestnanca
   • zabezpečovanie rôznych služieb pre zamestnancov
   • poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce (poskytovanie len na báze dobrovoľnosti),
   • usporiadanie teambuildingových podujatí, súťaží, podpora športovania zamestnancov a pod.
Harmonogram:

 

 

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies