všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Zákon o účtovníctve

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
  1. Právna úprava účtovníctva v SR komplexne – aktuálny stav, význam a štruktúra zákona o účtovníctve.
  2. Aké časti ZoÚ obsahuje a prečo sú dôležité pre účtovnú jednotku? Praktický pohľad na jednotlivé časti zákona.
  3. Účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy prakticky.
  4. Účtovná závierka podnikateľa z pohľadu ZoÚ, typy účtovných závierok, dôvody na zostavenie, súvisiace povinnosti – audit a výročná správa.
  5. Oceňovanie majetku a záväzkov ako pilier účtovníctva – praktický pohľad na oceňovacie základne, komentované vybrané oblasti oceňovania.
  6. Inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu prakticky – spôsoby, frekvencia, význam, výstupy.
  7. Zverejňovacie povinnosti účtovnej jednotky (register, termíny, spôsoby uloženia a ďalšie súvislosti), úplnosť účtovníctva vo vzťahu k požiadavkám ZoÚ.
  8. Elektronizácia (digitalizácia) účtovníctva, aktuálny stav a prax.
  9. Novela zákona o účtovníctve platná od 1. 1. 2023 (zmeny s komentárom).
Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videozáznam z webinára k dispozícii na 90 dní, študijné materiály v PDF

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies