všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Vybrané okruhy zákona o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2021

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Vybrané okruhy zákona o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2021
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček 

- Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. Kto je daňovníkom dane z príjmov právnických osôb

 • PO - daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, spôsob zdaňovania jeho príjmov z územia SR a zo zahraničia (zrážka dane alebo daňové priznanie)
 • PO - daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, spôsob zdaňovania jeho príjmov z územia SR

2. Kto je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou

 • príjmy zdaniteľné na území SR, možnosti zdanenia
 • daň vyberaná zrážkovou daňou (19% alebo 35%) – kedy a ktoré príjmy sa zdaňujú zrážkou,
 • zodpovednosť na uplatnenie dane vyberanej zrážkou, lehoty na zrazenie a odvedenie správcovi dane
 • zabezpečenie dane (19% alebo 35%) – kedy sa uplatňuje zabezpečenie dane, osobitosti a obmedzenia pri zabezpečení dane
 • príjem z prenájmu a predaja nehnuteľnosti daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, spôsob zdanenia
 • licenčné poplatky a úroky – spôsob ich zdanenia podľa ZDP, uplatnenie príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo oslobodenia od dane pri vyplatení prepojenej osobe so
 • sídlom v členskom štáte EÚ

3. Výpočet základu dane

 • základné východiská; príjmy, ktoré sa do základu dane nezahrnujú, osobitosti platné pre obdobie pandémie COVID 19 (príspevky „prvá pomoc; prvá pomoc+“, nájomné);
 • výsledok hospodárenia = základ dane; výnimky pri uplatňovaní tohto pravidla
 • osobitný základ dane pre zdanenie dividend – uplatnenie sadzby dane
 • osobitný základ dane pri presune majetku daňovníka

4. Sadzby dane z príjmov – 21% alebo 15%; podmienky uplatnenia 15% sadzby dane pre PO/mikrodaňovníka

5. Daňové výhody pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj – kedy je možné uplatniť súbežne:

 • superodpočet z vykonávaného VaV a súčasne aj
 • oslobodenie príjmov (Patent Box) za predaj, resp. poskytnutie licencie na vlastný patent, vynález, úžitkový vzor, softvér
 • pravidlá pre ich uplatnenie (kedy sa môžu náklady zahrnuté do superodpočtu premietnuť do obstarávacej ceny patentu, softvéru)

6. Platenie preddavkov na daň v roku 2021

 • zavedenie preddavkového obdobia aj u PO – zmena od roku 2021
 • výpočet preddavkov na daň na konkrétnom príklade
 • výpočet zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní na účely uplatnenia sadzby dane z príjmov (15% alebo 21%)

7. Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie

 • kto je povinný podať daňové priznanie, výnimky platné pre neziskové organizácie
 • daňové priznanie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz/malý konkurz; osobitosti malého konkurzu
 • lehota na podanie daňového priznania, výhody odkladu/predĺženia lehoty na podanie DP, splatnosť dane
 • kedy je daňovník povinný/oprávnený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie

8. Odpočet daňovej straty

 • nové pravidlá platné pre odpočet daňovej straty za roku 2020 – odpočet počas 5 rokov
 • douplatňovanie strát z rokov 2017 – 2019; príklady pri uplatňovaní súbehu odpočtu daňových strát

9. Registračné povinnosti novovzniknutých PO, zmeny od roku 2021

10. Poskytnutie podielu zaplatenej dane – najčastejšie chyby daňovníkov pri poskytovaní a prijímaní podielu zaplatenej dane

11. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK