všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.1.2023)
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

Program:
  1.  Aktuálne zmeny  zákonov a ich  vplyv na účtovníctvo v roku 2022.
  2. Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov  a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov,  normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob.
  4. Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania.  Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dani z príjmov.
  5. Veľkostné skupiny účtovných jednotiek  a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky.
  6. Poznámky k účtovnej závierke.
  7. Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky.
  8. Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva.
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:17 h

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies