všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka – členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

Program:

"Obdobie pandémie" môže, ale nemusí mať vplyv na ekonomickú situáciu podnikateľov v roku 2020, od čoho sa odvíja aj:

 • postup pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020,
 • nutnosť posúdenia nepretržitosti pokračovania v činnosti účtovnej jednotky ako aj
 • potreba vyjadriť spoľahlivý odhad hodnoty aktív, vyjadriť riziká, rezervy a podmienené záväzky.

Online webinár má za cieľ upozorniť na osobitosti, ktoré vyplývajú z hmotnoprávnych predpisov do jednotlivých každoročne povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky.


1. Vybrané oblasti účtovania počas roka (dlhodobý majetok, zásoby, záväzky, pohľadávky)

2. Daňová uznateľnosť vybraných položiek (nájomný vzťah, vyvolá investícia, výdavky po zaplatí, náklady na pohonné látky po novom)

3. Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou:

 • účtovanie opravných položiek k majetku, daňové opravné položky
 • účtovanie rezerv, daňové rezervy
 • časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov
 • ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • výpočet odloženej dane z príjmov,
 • prepočítanie majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Zabezpečenie úplnosti účtovníctva: 

 • účtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok a poskytnutých služieb
 • pohľadávky s neurčitou výškou
 • spresnenie výšky záväzkov
 • penále, úroky z omeškania, sankčné pokuty
 • zaúčtovanie výpisu z banky s dátumom posledného dňa účtovného obdobia
 • upravujúce závierkové účtovné prípady

5. Overenie skutočností pred uzatvorením účtovných kníh:

 • kontrola bilančnej kontinuity
 • kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

6. Uzatvorenie účtovných kníh

7. Zostavenie účtovnej závierky

8. Zverejnenie údajov z účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom

9. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK