všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková, Ing. Michaela Vidová 

Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Program:

1. Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020

 • prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 • účtovné prípady roku 2020
 • inventarizácia
 • opravné položky a rezervy
 • účty časového rozlíšenia
 • súčasti účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

2. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit a v súvislosti s koncom účtovného obdobia

 • povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy
 • obsah výročnej správy
 • ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek

3. Novela opatrenia postupov účtovania – Opatrenie MF SR č. MF/014816/2020-74

 • doplnenia a zmeny účtovania pre rok 2020 a 2021
 • doplnenie účtovania odpustenia poistného Sociálnou poisťovňou, dotácií na nájomné u nájomcu a prenajímateľa v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z.
 • účtovanie štipendijného fondu a fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami vo verejných vysokých školách
 • analytické členenie účtu 384 – Výnosy budúcich období
 • zmena v účtovaní použitia fondov tvorených podľa osobitných predpisov a fondov tvorených zo zisku na obstaranie dlhodobého majetku
 • účtovanie finančnej garancie v koordinačnom centre

4. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2020

 • povinnosť podania daňového priznania
 • príjmy oslobodené od dane so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane charitatívnej reklamy, členské príspevky
 • asignácia dane, osobitosti v roku 2020 – Lex Korona
 • uplatnenie daňových výdavkov – základné princípy

5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

 • zmeny tlačiva DP
 • zmeny zákona o dani z príjmov vplývajúce na tlačivo dane z príjmov za rok 2020 – oslobodenie plnení poskytovaných v rámci mimoriadnej situácie, sadzba dane vo výške 15 %, zmeny pri platení preddavkov na daň
 • najčastejšie vypĺňané riadky daňového priznania neziskových organizácii
Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK