všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.11.2021)
Prednášajúci:

Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR

Ing. Anna Fischerová  

- Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Ing. Zdenka Karak

- Ministerstvo financií SR, oddelenie pre legislatívu medzinárodného zdaňovania

Ide o lektorky s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami aj vo Finančnej správe SR a v Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty Bratislava, v oblasti kontroly transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania

Program:

1/ Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu

  • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, nadväznosť na usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

2/ Analýza funkcií a rizík, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ich interpretácia v dokumentácii

3/  Výber vhodnej metódy transferového oceňovania

  • Tradičné metódy a ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)

4/ Porovnávacia analýza a jej jednotlivé kroky

  • Časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze
  • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné
  • Aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?

5/ Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií

  • transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom)
  • finančné transakcie
  • službové transakcie

6/ Príklad na zostavenie základnej a skrátenej dokumentácie

7/ Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy

8/ Diskusia

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 3:15 h

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies