všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňového

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.4.2022)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti

Program:
 1.  Softvér a spôsob jeho obstarania a účtovanie
 2. Softvér z pohľadu zákona o dani z príjmov
   • posudzovanie platieb za softvér
   • charakter nadobudnutých práv – vlastnícke právo alebo právo na používanie
   • pokyn Ministerstva financií SR k softvérom
 3. Softvér z pohľadu uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia;
   • možnosť/povinnosť uplatňovania dane vyberanej zrážkou
   • čl. 12 licenčné poplatky a uplatnená výhrada SR k modelovej zmluve OECD
   • uplatňovanie Smernice Rady 2003/49/ES o spoločnom systéme zdaňovania na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami v rôznych členských štátoch EÚ
 4. Softvér, jeho vytvorenie vlastnou činnosťou
   • uplatňovanie odpočtu nákladov na VaV - § 30c zákona o dani z príjmov
 5. Softvér a možnosti oslobodenia príjmov získaných z poskytnutia práv na používanie iným osobám - § 13a a 13b zákona o dani z príjmov
 6. Diskusia
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 1:57 h

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies