všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Prvý audit v spoločnosti

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.10.2022)
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
  1. Čo je audit, kto môže audítorské služby poskytovať. Význam auditu pre vlastníka, manažment, používateľov účtovnej závierky. Audit povinný alebo dobrovoľný?
  2. Zmluva na audit, fázy auditu, podklady pre audit, načasovanie prác, komunikácia, priebežné zistenia, ich vyhodnotenie, čas na opravy.
  3. Audítorská práca – získavanie dôkazov, prepočty, testy, analýzy, pozorovanie, účtovná dokumentácia komplexne.
  4. Mlčanlivosť audítora, dôvernosť informácií získaných od klienta, profesionálny skepticizmus – princípy práce.
  5. Účtovník ako kľúčový partner pre realizáciu auditu za oblasť účtovnej dokumentácie.
  6. Audítor a jeho úloha/pozícia medzi vlastníkom a účtovníkom v osobitných prípadoch zložitých transakcií.
  7. Audítorské dôkazy, ich získanie a vyhodnocovanie.
  8. Môže audítor aj poradiť? Môže poskytnúť aj iné služby ako je audit ÚZ?
  9. Výstupy práce audítora – správa nezávislého audítora, list odporúčaní, overenie výročnej správy, iné.
Harmonogram:

Trvanie videoškolenia: 2:00:00

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

 

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies