všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka

 • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou,
 • povinnosť registrácie PO na účely ZDP.

Predmet zdanenia PO

 • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem,
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO,
 • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO,
 • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane,
 • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO.

Základu dane a spôsob jeho zisťovania

 • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy.

Sadzby dane z príjmov PO

 • všeobecná sadzba dane z príjmov PO,
 • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou
 • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nespolupracujúcich štátov.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti,
 • lehota na podanie daňového priznania za roky 2019, 2020
 • splatnosť dane,
 • opravné a dodatočné daňové priznanie,

Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok a hospodársky rok,

Základné východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie; osobitosti a zmeny od roku 2020
Odpočet daňovej straty – zmeny od r. 2020
Preddavky na daň z príjmov PO – zmeny od roku 2020
Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami

 • tuzemské a zahraničné závislé osoby
 • úprava základu dane závislých osôb,
 • metódy transferového oceňovania,
 • dokumentačná povinnosť

Diskusia

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia, spoločníci a konatelia firiem.

Čas trvania videoškolenia: 4:45 hod.

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK