všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček 

- Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. Základná charakteristika dane z príjmov PO

 • definícia základných pojmov – predmet dane, príjem a zdaniteľný príjem
 • príjmy PO – nezdaňované; vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane
 • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou a možnosti zdanenia (daňovým priznaním, zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane)
 • osobitosti zdanenia podielov na zisku/dividend
 • osobitosti zdanenie výplat z kapitálového fondu z príspevkov  

2. Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO

 • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
 • základ dane daňovníka nezaloženého/nezriadeného na podnikanie

3. Sadzby dane z príjmov PO

 • všeobecná sadzba dane z príjmov PO – 21% a 15%;
 • sadzba pre daň vyberanú zrážkou
 • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do/z nezmluvných štátov

4. Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • povinnosť podania DP a výnimky z tejto povinnosti
 • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
 • splatnosť dane
 • opravné a dodatočné daňové priznanie

5. Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok a hospodársky rok,
 • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).

6. Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane – zmeny od roku 2021

7. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie – zmeny od roku 2021

8. Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania - zmeny od roku 2021

9. Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj – zmeny od roku 2021

 • Preddavky na daň z príjmov PO – zmena výpočtu od roku 2021
 • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
 • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
 • úprava základu dane závislých osôb
 • dokumentačná povinnosť
 • pripravované zmeny od roku 2022
 • Diskusia

 

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia, spoločníci a konatelia firiem.

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK