všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Martina Švaňová

- pôsobí ako Payroll Manager v spoločnosti Grant Thornton Consulting. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť sociálneho zabezpečenia a pracovného práva, prípravu daňových priznaní a s poskytovanie daňového poradenstva. Je absolventkou univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. Okrem toho sa venuje lektorovaniu seminárov a písaniu odborných príspevkov z oblasti sociálneho zabezpečenia a pracovného práva

Program:

Práca mzdového účtovníka patrí v ekonomickej činnosti k náročným činnostiam a to najmä z dôvodu širokého rozsahu agendy, ktorá je spojená s hmotnou zodpovednosťou a vyžaduje si celoživotné vzdelávanie. Pozícia mzdového účtovníka v sebe nie raz zahŕňa aj súbor personálnych činností a to najmä tých, ktoré sú spojené s oznamovacími povinnosťami zamestnávateľa, či už voči zamestnancovi alebo vo vzťahu k príslušným inštitúciám.

Mzdové účtovníctvo vyžaduje znalosť viacerých zákonov, vyhlášok, opatrení, súvisiacich predpisov a usmernení, no hlavne ich včasnú aplikáciu v praxi, preto znalosť tejto legislatívy je predpokladom kvalitného a správneho zvládnutia práce mzdového účtovníka/personalistu.

1. PREDZMLUVNÉ PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy
 • splnenie informačnej povinnosti zamestnávateľa z hľadiska GDPR
 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pred nástupom do práce

2. VZNIK PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU A JEHO TRVANIE

 • povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca do práce
 • založenie osobného spisu zamestnanca a povinnosti s tým súvisiace (obsah personálnej a mzdovej dokumentácie zamestnanca)
 • oznamovacie a registračné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni a Daňovému úradu

3. SPRACOVANIE MIEZD A POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY

 • predloženie dokladov k spracovaniu miezd a ich posúdenie zo strany mzdovej účtovníčky
 • postup pri mesačnom spracovaní a povinné výstupy
 • postup pri štvrťročnom spracovaní a povinné výstupy
 • postup pri ročnom spracovaní a povinné výstupy

4. VÝKAZNÍCTVO

 • výkazy do sociálnej poisťovne
 • výkazy do zdravotných poisťovní
 • prehľad o zrazených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse

5. SKONČENIE PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU

 • vystavenie povinných výstupných dokumentov pre zamestnanca
 • oznamovacie a deregistračné povinnosti zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu

6. DISKUSIA

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK