všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (seminár sa konal 26.7.2023)
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA:

audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
 • Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie


POHĽADÁVKY

 • Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
 • Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve
 • Vznik a preukaznosť pohľadávok vo väzbe na zákon o účtovníctve, fakturácia vo väzbe na DPH
 • Splatnosť pohľadávok
 • Úroky z omeškania
 • Účtovanie pohľadávok, význam analytickej evidencie
 • Obchodné pohľadávky a zľavy (rabaty, skontá, bonusy), dobropisy, reklamácie
 • Pohľadávky v cudzej mene
 • Pohľadávky zmenkové, eskont
 • Preddavky ako pohľadávky
 • Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám SP a ZP
 • Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
 • Pohľadávky voči podnikom v skupine
 • Pohľadávky daňové a z titulu dotácií
 • Iné pohľadávky
 • Zabezpečenie pohľadávok – ručenie, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečenie zmenkou
 • Zápočet pohľadávok a záväzkov
 • Odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok
 • Daňový pohľad na pohľadávky a ich ocenenie (opravné položky)


ZÁVÄZKY

 • Záväzky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti
 • Oceňovanie záväzkov
 • Splatnosť záväzkov
 • Pohľadávky z obchodného styku, dobropisy
 • Záväzky v cudzej mene
 • Zmenkové záväzky, eskontný úver
 • Prijaté preddavky ako záväzky, preddavky v cudzej mene
 • Účtovanie záväzkov, význam analytickej evidencie
 • Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • Rezervy
 • Úvery a prijaté pôžičky
 • Odpis, prevzatie záväzkov, pristúpenie k záväzku
 • Záväzky voči spoločníkom a združeniu
 • Záväzky voči podnikom v skupine
 • Záväzky z titulu daní a dotácií
 • Iné záväzky
 • Dlhodobé záväzky – úvery, leasing, dodávateľský úver, ďalšie
 • Rôzne/otázky/odpovede
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:39 h

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies