všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR

Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej sa na poradenskú činnosť v oblasti podpory výskumu a vývoja

Program:
 1. 1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

  • definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
  • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
  • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

  2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

  • základné parametre odpočtu za rok 2021 a zníženie odpočtu od roku 2022, prínos odpočtu pre podnikové financie
  • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
  • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
  • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
  • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
  • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2021, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

  3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

  • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
  • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
  • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

  4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj so zameraním na zmeny v pokyne
  5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

  • vlastná činnosť pre potreby firmy
  • nákup od riešiteľa
  • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
  • vnútro skupinový predaj služby výskumu a vývoja
  • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
  • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
  • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
  • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
  • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja

  6. Skúsenosti z daňových kontrol v ČR

  • najčastejšie chyby pri obhajobe

  7. Zavedenie osobitnej daňovej podpory investícií produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia

  8. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

  9. Záver – štatistika uplatňovania tohto nástroja, porovnanie s ČR a predpoklady vývoja do budúcnosti

  10. Diskusia

   

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 45,00 €
Poplatok bez DPH: 37,50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies