všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.2.2023)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Ing. Martin Gondár

Managing partner poradenskej spoločnosti. Martin má viac ako 10 ročné skúsenosti s poradenstvom pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj na Slovensku i v Česku.

Program:
 1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme
   • definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
   • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
   • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové
 1. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj
   • základné parametre odpočtu za rok 2022, legislatívny stav pre rok 2023,
   • prínos odpočtu pre podnikové financie
   • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
   • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
   • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
   • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
   • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2022, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj
 1. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj
   • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
   • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
   • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet
 1. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj
 2. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme
   • vlastná činnosť pre potreby firmy
   • nákup od riešiteľa
   • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
   • vnútro skupinový predaj služby výskumu a vývoja
   • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
   • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
   • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
   • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
   • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja
   • výhradná licencia
 1. Skúsenosti z daňových kontrol
   • najčastejšie chyby pri obhajobe
 1. Osobitná daňová podpora produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia
 2. Riešená metodika finančnej správy a MF SR
 3. Záver – štatistika uplatňovania superodpočtu na výskum a vývoj 2015-2021
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:26 h

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies