všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE Obojsmerná komunikácia(OBK) so správcom dane od 1.1.2022 a novela daňového poriadku od 1.1.2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová

- špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť správy daní. Lektoruje odborné semináre pre verejnosť aj finančnú správu za oblasť daňového poriadku.

Program:

1. Obojsmerná komunikácia (OBK)
- Doručovanie dokumentov z Finančnej správy daňovým subjektomod 1.1.2022 iba elektronicky (zákon č. 305/2013 Z. z.)
- Komunikácia zo strany FS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) nie prostredníctvom portálu FR SR
- Neplatnosť dohôd na doručovanie cez ÚPVS
- EÚD - elektronický úradný dokument, ktorý vznikol podľa pravidiel o informačných technológiách vo verejnej správe ...
- POZOR: Fikcia doručenia- elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota
- Sprístupnenie spisu daňového subjektu v elektronickej podobe (eSpis) na portáli FS
- Daňový spis - súbor všetkých neelektronických a elektronických registratúrnych záznamov o daňovom subjekte
- eSpis - technický prostriedok na portáli FS, prostredníctvom ktorého sa sprístupnia elektronické dokumenty z daňového spisu, ktorých sprístupnenie je v súlade so zákonom

2. Novela daňového poriadku
- Možnosť správcu dane vykonať na účely dokazovania spoločné úkony; skrátenie kontroly, hospodárnosť
- Možnosť vypočuť svedka alebo znalca prostredníctvom digitálnych technológií
- Zavedenie nových zoznamov nadväzne na inštitút ručenia na DPH a index daňovej spoľahlivosti
- Zníženie poplatku za záväzné stanovisko
- Zrušenie registračných kartičiek
- Úprava momentu zániku nedoplatku pri „osobnom bankrote“
- Úprava ukladania sankcií nadväzne na zákon o konkurze a reštrukturalizácii
- Index daňovej spoľahlivosti – kritériá, určenie, bonusy a malusy
- Diskvalifikácia fyzických osôb

 

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies