všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňovej a ekonomickej oblasti a získajte komplexný prehľad zmien v daňových zákonoch od roku 2021.

Pripravujú sa viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní, zákona o účtovníctve, ktoré upravujú právne predpisy od roku 2021.

Získajte včas spoľahlivý prehľad o dôležitých zmenách v daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi. 

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien daňových zákonov:

I. Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
 • a ďalšie zmeny zákona

II. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021

 • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby a fyzickej osoby v SR
 • Spresnenie vymedzenia príjmov mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
 • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
 • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
 • Oslobodenie od zdanenia plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
 • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
 • Úprava zdanenia kryptomeny
 • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane, pripravované upustenie od dorovnávania preddavkov na daň
 • Zmeny v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
 • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nielen na finančný dar ale aj nepeňažný dar
 • a ďalšie zmeny zákona

III. Zmeny v zákone o účtovníctve

 • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
 • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

IV. Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch

 • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
 • Informácia k zákonu č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 - nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňový výdavkov - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • a iné

Pozn. zmena programu vyhradená – aktualizácia podľa prebiehajúceho legislatívneho procesu

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK