všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR dane z príjmov fyzických osôb

Program:

1. Mikrodaňovník – inštitút zavedený na podporu malého a stredného) podnikania - pre fyzické aj právnické osoby

2. Kto a za akých podmienok sa môže stať mikrodaňovníkom

 • druh príjmov, ktorých sa tento inštitút týka
 • špecifiká príjmov fyzickej osoby z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a spôsoby uplatňovania výdavkov

3. Sadzba dane 15%

 • Mikrodaňovník a sadzba dane 15%
 • FO a PO ktoré nie sú mikrodaňovníkom - kedy môžu použiť sadzbu 15% ?
 • FO a sadzba dane 15% v prípadoch dosahovania rôznych druhov príjmov a kombinácií rôznych čiastkových a osobitných základov dane
 • Zdaniteľné príjmy FO a PO – definovanie pre účely použitia sadzby dane 15%
 • Príjmy oslobodené od dane, príjmy získané darovaním, dedením, podiely na zisku a ich vplyv na posudzovanie výšky príjmu pre použitie sadzby dane 15%
 • Príjmy (výnosy) zdanené zrážkovou daňou, príjmy (výnosy) z dotácií, preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, náhrady škody, poistné plnenia .... a ich vplyv na posudzovanie výšky príjmu pre použitie sadzby dane 15%
 • Príjmy ktoré sa časovo rozlišujú a ich vplyv na použitie sadzby dane 15%
 • Položky zvyšujúce/znižujúce základ dane, ktoré sa nezahŕňajú/zahŕňajú do zdaniteľných príjmov na tento cieľ.

4. Podrobnosti k jednotlivým daňovým zvýhodneniam mikrodaňovníka, t. j. úpravy týkajúce sa:

 • zníženej sadzby dane z príjmov  – s upozornením na správne posudzovanie výšky dosiahnutých „zdaniteľných“ príjmov – možné situácie
 • zvýhodneného odpisovania hmotného majetku – príklady
 • osobitosti pri tvorbe opravných položiek mikrodaňovníka – príklady,
 • odpisu pohľadávky a príslušenstva do výšky opravnej položky,
 • odpočítavania daňových strát – príklady

5. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 24,00 €
Poplatok bez DPH: 20,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies