všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

Prihlásiť sa
Termín: k dispozícii celoročne (konferencia sa konala 18.4.2023)
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:

Deň prvý

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Ing. Soňa Ugróczy

  • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
    • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
    • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
    • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
    • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
  • Znížená sadzba DPH pre gastrosektor, plnenia súvisiace so športom (zmeny od 1.4.2023)
  • Dotácia k cene energií a základ dane
  • Vybrané témy odpočítania DPH v praxi

ÚČTOVNÍCTVO
Ing. Mária Cvečková, CA

  • Digitalizácia a archivácia účtovníctva
  • Najčastejšie chyby v účtovníctve podnikateľov v roku 2023

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S DOKLADO
CLOUDOVÉ RIEŠENIA A ARCHIVÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S ÚčtujPohodlne.sk 

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 6:16 h

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z konferencie dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

V ponuke aj:

Videoškolenie: Dvojdňová konferencia: SEMINÁRE SFÉRA 15

Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň druhý

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies