všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.11.2022)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:
 • Základná charakteristika dane z príjmov PO
  • definícia základných pojmov – predmet dane, príjem a zdaniteľný príjem
  • príjmy PO – nezdaňované; vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou a možnosti zdanenia (daňovým priznaním, zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane)
  • osobitosti zdanenia podielov na zisku/dividend
  • osobitosti zdanenie výplat z kapitálového fondu z príspevkov
 • Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
  • základ dane daňovníka nezaloženého/nezriadeného na podnikanie
 • Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO – 21% a 15%;
  • sadzba pre daň vyberanú zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do/z nezmluvných štátov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania DP a výnimky z tejto povinnosti
  • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • splatnosť dane
  • opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok,
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
 • Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
  • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb
  • dokumentačná povinnosť
 • Pripravované zmeny od roku 2023
 • Diskusia
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:36 h

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

 

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies