všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová

- odborníčka na daň z príjmov. Audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z príjmov, autorka mnohých odborných článkov a publikácií

Program:

1. Definícia hmotného a nehmotného majetku z pohľadu účtovného a daňového

 • technické zhodnotenie samostatných hnuteľných vecí, budov a stavieb
 • technické zhodnotenie vykonané na:
  • vlastnom majetku
  • prenajatom majetku
  • plne odpísaného majetku
  • nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, budove určenej na kúpeľnú starostlivosť
 • výdavky na opravu a údržbu hmotného majetku

2. Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

 • pozemky, umelecké diela
 • majetok bezodplatne nadobudnutý podľa osobitných predpisov

3. Proces obstarávania a oceňovania majetku hmotného a nehmotného majetku

 • spôsoby obstarania hmotného majetku (kúpa, vlastná činnosť, dar, finančný prenájom, ostatné)
 • spôsoby oceňovania majetku, osobitosti oceňovania darovaného majetku a majetku preradeného z osobného užívania do podnikania na účely daňové, vklad ....
 • náklady na obstaranie a uvedenia majetku do užívania
 • náklady, ktoré nevstupujú do ocenenia majetku

4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

 • odpisové skupiny – nová odpisovaná skupina 0 – pre elektromobily – od r. 2019
 • metódy odpisovania účtovné a daňové
 • zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov
 • zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku u mikrodaňovníka - od r. 2021
 • zvýhodnené odpisovanie budov určených na bývanie zamestnancov – od r. 2020
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • prerušenie odpisovania – možnosť alebo povinnosť
 • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov ako daňového výdavku
 • obmedzenia pri odpisovaní osobných automobilov
 • obmedzenia pri prenajatom a vypožičanom majetku – zmena od r. 2020

5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsoby vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • daňová zostatková cena ako uznaný daňový výdavok
 • úprava základu dane v osobitných prípadoch

6. Paušalizácia vo výške

 • 80% versus 20% - pri majetku využívanom na účely podnikania a súkromné účely
 • 80% versus 20% - pri uplatňovaní nákladov na pohonné látky
 • 1% nepeňažného príjmu zamestnanca pri využívaní osobného automobilu na súkromné aj služobné účely

7. Finančný a operatívny prenájom, dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania

Čas trvania videoškolenia: 4:54 hod.

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 48,00 €
Poplatok bez DPH: 40,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK