všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok - oceňovanie a daňové odpisovanie

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok - oceňovanie a daňové odpisovanie
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová - metodička pre oblasť legislatívy dane z príjmov právnických osôb Ministerstva financií SR

Ing. Zdenka Kováčová - audítorka, členka SKAu, odborníčka a lektorka pre oblasť dane z príjmov právnických osôb

Program:

1. Definícia hmotného a nehmotného majetku z pohľadu účtovného a daňového

 • budovy a stavby; ich členenie na stavby - trvalé, dočasné, drobné stavby (oplotenia, vodovodné a kanalizačné prípojky, stavby na prenajatom pozemku, reklamné stavby...)
 • samostatné hnuteľné veci (kedy odpisujú sa ako súčasť, kedy samostatne, uplatňovanie Pokynu MF SR č. 3/1998 k odpisovaniu budov a stavieb)
 • samostatné hnuteľné veci, budovy, stavby – podmienky pre správne posúdenie výdavkov na technické zhodnotenie, resp. výdavkov na opravu a údržbu
 • technické zhodnotenie vykonané na:
  • vlastnom majetku  prenajatom majetku
  • plne odpísaného majetku
  • nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, budove
  • určenej na kúpeľnú starostlivosť
 • nehmotný majetok – patenty, softvéry ich obstaranie zo zahraničia (kedy sa uplatňuje zrážková daň)

2. Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania (osobitosti na účely účtovné a daňové)

 • pozemky, umelecké diela
 • majetok bezodplatne nadobudnutý podľa osobitných predpisov

3. Proces obstarávania a oceňovania majetku hmotného a nehmotného majetku

 • spôsoby obstarania hmotného majetku (kúpa, vlastná činnosť, dar, finančný prenájom, ostatné)
 • spôsoby oceňovania majetku, osobitosti oceňovania darovaného majetku a majetku preradeného z osobného užívania do podnikania na účely daňové, vklad do ZI ....
 • náklady na obstaranie a uvedenia majetku do užívania
 • náklady, ktoré nevstupujú do ocenenia majetku

4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

 • zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • odpisové skupiny – nová odpisovaná skupina 0 – pre elektromobily (ako odpisovať automobily, elektromobily, bicykle, elektrobicykle, e-kolobežky), obmedzenia pri odpisovaní automobilov
 • metódy odpisovania účtovné a daňové
 • zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku u mikrodaňovníka - od r. 2021
 • zvýhodnené odpisovanie budov určených na bývanie zamestnancov – len r. 2020
 • prerušenie odpisovania – možnosť alebo povinnosť, kedy uplatniť prerušenie odpisovania
 • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov ako daňového výdavku (prenájom majetku, nevyužívanie na podnikanie)
 • obmedzenia pri prenajatom a vypožičanom majetku – zmena od r. 2020
 • zmena v zaokrúhľovaní daňových odpisov od 1.1.2020

5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsoby vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • kedy a v akej výške je daňová zostatková cena ako uznaný daňový výdavok
 • úprava základu dane v osobitných prípadoch

6. Paušalizácia vo výške

 • 80% versus 20% - pri majetku využívanom na účely podnikania a súkromné účely
 • 80% versus 20% - pri uplatňovaní nákladov na pohonné látky
 • 1% nepeňažného príjmu zamestnanca pri využívaní osobného automobilu na súkromné aj služobné účely

7. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK