všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Dvojdňová konferencia: SEMINÁRE SFÉRA 15

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k dispozícii celoročne (konferencia sa konala 18.-19.4.2023)
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA, Ing. Peter Horniaček, JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm 

Program:

Deň prvý

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Ing. Soňa Ugróczy

  • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
    • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
    • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
    • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
    • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
  • Znížená sadzba DPH pre gastrosektor, plnenia súvisiace so športom (zmeny od 1.4.2023)
  • Dotácia k cene energií a základ dane
  • Vybrané témy odpočítania DPH v praxi

ÚČTOVNÍCTVO
Ing. Mária Cvečková, CA

  • Digitalizácia a archivácia účtovníctva
  • Najčastejšie chyby v účtovníctve podnikateľov v roku 2023

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S DOKLADO
CLOUDOVÉ RIEŠENIA A ARCHIVÁCIA ÚČTOVNÍCTVA S ÚčtujPohodlne.sk 

Deň druhý

DAŇ Z PRÍJMOV
Ing. Peter Horniaček

  • Zdaňovanie virtuálnej meny
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Aktuality v transferovom oceňovaní v roku 2023
  • Aktuálne problémy týkajúce sa dani z príjmov podnikateľov

SPRÁVA DANÍ
JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm

  • Novinky v daňovom poriadku v roku 2023
Harmonogram:

Deň prvý:
Záznam v dĺžke 6:16 h

Deň druhý:
Záznam v dĺžke 3:19 h

Poplatok s DPH: 144,00 €
Poplatok bez DPH: 120,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF a záznam z konferencie dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

V ponuke aj:

Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň druhý

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies