všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE DPH – zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a od 1.1.2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

 

Mgr. Mojmír Beňo

Program:

1. Zmeny v registračných ustanoveniach spôsobené vypustením tzv. „registračných kartičiek“
2. Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH
- spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
- zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
- následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
3. Zmeny v zákone o DPH vyvolané transpozíciou EÚ smerníc (smernica Rady (EÚ) 2019/2235 a smernica Rady (EÚ)2021/1159)
4. Precizovanie opravy opravenej odpočítanej dane (postup po úhrade protihodnoty potom, ako dodávateľ vykonal opravu základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky)
5. Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jedného kontaktného miesta (OSS)
6. Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
7. Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)
8. Ostatné zmeny a doplnenia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies