všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Prihlásiť sa
Názov: VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová


- špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti pôsobila niekoľko rokov ako metodik odboru správy daní Finančného riaditeľstva SR. Lektoruje odborné semináre pre verejnosť aj finančnú správu za oblasť daňového poriadku.

Program:

1. Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole
a/ začatie, priebeh, prerušenie, ukončenie daňovej kontroly, lehoty na vykonanie daňovej kontroly 

 • účel daňovej kontroly
 • ako začína daňová kontrola
 • kde sa vykonáva daňová kontrola
 • čo robiť ak daňová kontrola trvá dlhšie ako 1 rok?
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

b/ protokol, čiastkový protokol

 • obsah protokolu,
 • úkon smerujúci na vyrubenie dane

2. Určenie dane podľa pomôcok

 • zákonné dôvody

3. Daňové konanie

 • začiatok, prerušenie, zastavenie konania, účastníci daňového konania
 • špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

4. Vyrubovacie konanie

 • po daňovej kontrole, vyrubovací rozkaz, zánik práva vyrubiť daň, skrátené vyrubovacie konanie

5. Opravné prostriedky, odvolacie konanie

špecifická úprava v čase „pandémie 2020“

6. Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2020

 • účinnosť plnomocenstva
 • zmeny v elektronickom doručovaní písomností finančnej správe
 • postup pri registrácii - registrácia z úradnej moci, oznamovacie povinnosti
 • daňové preplatky – vrátenie; daňové nedoplatky - oddlženie fyzických osôb
 • nový spôsob exekúcie – zadržanie vodičského preukazu
 • počítanie lehôt stanovených daňovým poriadkom, resp. daňovými zákonmi

7. Informácia o novele Daňového poriadku pripravovaná k 1. 1. 2021

Čas trvania videoškolenia: 2:20 hod.

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať zodpovedané k uvedenej téme je možné zaslať na našu emailovú adresu vzdelavanie@sfera.sk.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK