všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.10.2022)
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Odbor priamych daní

Program:
 • Prehľad sústavy cenných papierov podľa osobitných predpisov, základy fungovania a obchodovania s cennými papiermi na území Slovenskej republiky
 • Zdaňovanie príjmov súvisiacich s cennými papiermi u fyzickej osoby
   • Základný právny rámec
     • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“)
     • Medzinárodné zmluvy – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia („zmluvy o ZDZ“) a ich vplyv na zdanenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
     • Daňový poriadok
   • Základné pojmy súvisiace so zdaniteľnosťou príjmov podľa ustanovení ZDP
   • Delenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
     • Príjmy z držby cenných papierov
       • Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
       • Osobitný základ dane z kapitálového majetku
         • Zdanenie cez daňové priznanie
         • Zrážková daň
       • Investovanie do spoločnosti a s tým súvisiace vyplácané podiely na zisku
         • Zdanenie cez daňové priznanie
         • Zrážková daň
         • Zamestnanecké podiely na zisku, zamestnanecké akcie
       • Zrážková daň - určenie platiteľa dane a  zahraničného platiteľa dane a s tým súvisiace odvodové a oznamovacie povinnosti, inštitút konečného príjemcu príjmov podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
       • Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z držby cenných papierov
       • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
     • Príjmy z prevodu cenných papierov
       • Darovanie cenných papierov
       • Predaj cenných papierov
       • Oslobodenie – zdanenie príjmov z predaja cenných papierov
       • Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
       • Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z predaja cenných papierov
       • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
     • Investovanie do dlhodobého investičného sporenia („štvrtý dôchodkový pilier“)
       • Podmienky pre uplatnenie daňových výhod podľa ZDP a zákona o cenných papieroch
       • Zdanenie – oslobodenie plnení súvisiacich s DIS
       • Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
 • Posúdenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi u podnikateľa
   • Zdanenie
   • Daňové ocenenie cenných papierov v obchodnom majetku podnikateľa
 • Špecifické prípady súvisiace s cennými papiermi
   • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
   • Posúdenie zdaniteľnosti príjmov z predaja cenných papierov pri transformácii spoločnosti
   • Virtuálna mena
   • Iné – riešené špecifické prípady
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 2:42 h

 

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830, alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies